Zakończone

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzeni przed dworcem PKP w Sosnowcu

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP – ul. 3 Maja” w Sosnowcu.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 15 000 zł brutto + zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą
– II nagroda – 9000 zł brutto
– III nagroda – 6000 zł brutto

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział Katowic

Zamawiający:
Gmina Sosnowiec

Uczestnictwo:
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:
– posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, są w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, posiadają zdolności techniczne lub zawodowe posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i są członkiem Izby Architektów
– w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej dysponują dla opracowania pracy konkursowej: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów

Terminy:
(1) Termin ogłoszenia Konkursu: 2 lutego 2017
(2) Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz pytań dotyczących regulaminu konkursu – do 9 lutego 2017
(3) Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 15 lutego 2017
(4) Zadawanie pytań dotyczących regulaminu konkursu – do dnia 22 lutego 2017
(5) Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu – po dopuszczeniu uczestników do udziału w konkursie
(6) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 22 lutego 2017, do godz. 15:00
(7) Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia
(8) Zakończenie kwalifikacji do udziału w konkursie. Zawiadomienie uczestnika konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych – po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
(9) Wizja lokalna – data zostanie podana po o opublikowaniu Listy Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie
Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie – do 10 maja 2017, do godz. 15:00
(10) Rozstrzygnięcie konkursu – data zostanie podana w terminie późniejszym
(11) Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja pokonkursowa – po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników konkursu.
(12) Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w siedzibie zamawiającego – po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników konkursu.

Prawa autorskie:
– Autorzy wszystkich prac konkursowych zachowają osobiste prawa autorskie, które chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się więź twórcy z utworem, w zakresie określonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
– Autorzy prac nagrodzonych przeniosą na zamawiającego autorskie prawa majątkowe.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: