Zakończone

Konkurs na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum, tj.: w etapie I konkursu (etap studialny) zaproponowanie, w sposób czytelny idei architektonicznej i zagospodarowania terenu, składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne projektowanej siedziby Muzeum, w etapie II konkursu (etap realizacyjny) przedstawienie koncepcji obiektu i zagospodarowania terenu, będących rozwinięciem założeń przedstawionych w etapie I.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 45 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wyceny prac projektowych SARP regulowanego odrębną umową + możliwość zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum
– II nagroda – 35 000 zł
– III nagroda – 25 000 zł
– Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień. Łączna kwota przeznaczona przez organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 45 000 zł.

Organizator konkursu:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

przy współpracy
Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

Uczestnictwo:
Uczestnicy konkursu muszą spełnić określony przez organizatora warunek udziału w konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Terminy:
(1) Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 12 grudnia 2017, do godz. 15:00
(2) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału – do 20 grudnia 2017, do godz. 15:00
(3) Wysłanie zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom – 5 stycznia 2018
(4) Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych – do 15 stycznia 2018
(5) Termin składania opracowań studialnych Etapu I konkursu – do 28 lutego 2018, do godz. 15:00
(6) Wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych zakwalifikowanym kandydatom – 14 marca 2018
(7) Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych – do 20 marca 2018, do godz. 15:00
(8) Termin składania prac konkursowych Etapu II konkursu – do 24 kwietnia 2018, do godz. 15:00
(9) Ogłoszenie wyników konkursu – 30 kwietnia 2018

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą i otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: