Zakończone

Konkurs na opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu Hrubieszowskich „Sutek”

Przedmiotem konkursu jest na opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu Hrubieszowskich „Sutek” i ich sąsiedniego otoczenia w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno–gospodarcze miasta”.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 25 000 zł brutto
– II nagroda – 15 000 zł brutto
– III nagroda – 10 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gmina Miejska Hrubieszów

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, architektura krajobrazu, urbanistyka/gospodarka przestrzenna albo osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi w.w. wykształcenie.

Termin składania prac konkursowych – 17.08.2018 , godz. 15:00

Prawa autorskie:
Nieodpłatne przeniesienie na organizatora autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym rozdziale nastąpi z chwilą wypłaty nagród.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: