Zakończone

Konkurs na parklet przy ul. Sawinkowa w Warszawie

Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie spójnej koncepcji parkletu-zagospodarowania przestrzeni na fragmencie pasa drogowego ul. B. Sawinkowa w Warszawie. Parklet jako koncept ideowy ukazywać powinien uniwersalność zastosowanych rozwiązań pozwalających na zastosowanie ich w różnych lokalizacjach. Uczestnik konkursu w pracy konkursowej powinien uwzględnić rozwiązanie przestrzenne możliwe do realizacji przy ul. B. Sawinkowa 10A bezpośrednio po konkursie.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 5000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
– II nagroda – 3000 zł brutto
– III nagroda – 2000 zł brutto

Organizator konkursu:
Miasto Stołeczne Warszawa

Uczestnictwo:
Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).

Opis:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji inwestycji) i jednoetapowym.

Terminy:
(1) Termin składania prac konkursowych – 15 czerwca 2018, do godz. 15:00
(2) Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 26 czerwca 2018

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, który otrzymał I nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, przeniesie na organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wykonywania praw zależnych do nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą przyznania nagrody, przy zachowaniu autorskich praw osobistych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: