Zakończone

Konkurs na pomnik Władysława II księcia opolskiego

 

Przedmiotem konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie rzeźbiarsko-architektonicznego projektu pomnika Władysława II księcia opolskiego zlokalizowanego na skwerze przed Zamkiem Górnym przy zbiegu ulic Władysława Opolczyka/ Edmunda Osmańczyka w Opolu.

Katalog Nagród:

– I nagroda – 20 000 zł brutto
– II nagroda – 15 000 zł brutto
– III nagroda – 10 000 zł brutto
– Wyróżnienia – do 5000 zł brutto

Organizator konkursu:
Miasto Opole

Uczestnictwo:

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej określone przez organizatora zgodnie z przepisami ustawy Pzp i opisane w regulaminie, tj. dysponują artystą rzeźbiarzem, który legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty rzeźbiarza oraz wykonał co najmniej jedną rzeźbę lub pomnik o wysokości co najmniej 2 m (rzeźba figuratywna postaci ludzkiej bez cokołu), dysponują zapleczem lokalowym/ pracownią pozwalającą na wykonanie rzeźby.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 04.11.2019 , godz. 15:00

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: