Zakończone

Konkurs na projekt eksponatu do nowego budynku kwatery głównej NATO

Przedmiotem konkursu jest projekt eksponatu, zatytułowanego „There is no freedom without solidarity”, do nowego budynku kwatery głównej NATO. Eksponat będzie dokumentował polską drogę do odzyskania niepodległości, powrotu do rodziny krajów demokratycznych a także do członkostwa w organizacjach międzynarodowych, szczególnie Unii Europejskiej i NATO, które przyczyniając się do wzmocnienia bezpieczeństwa, budowania zaufania i przeciwdziałania konfliktom na drodze dialogu i konsultacji.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – podpisanie ze zwycięzcą konkursu umowy o wartości 50 000 zł brutto na projekt wykonawczy eksponatu

Organizator konkursu:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Uczestnictwo:
Uczestnicy konkursu muszą posiadać dyplom ukończenia artystycznej szkoły wyższej lub wydziału architektury szkoły wyższej.

Termin zgłaszania prac – 15.09.2017 , godz. 12:00

Prawa autorskie:
Po ogłoszeniu wyników konkursu, organizator zawrze z autorem projektu eksponatu nagrodzonym nagrodą główną umowę o dzieło obejmującą przeniesienie na organizatora prawo własności do projektu eksponatu dostarczonego w ramach konkursu.

Źródło:
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: