Zakończone

Konkurs na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej w Płocku

Przedmiotem konkursu opracowanie projektu koncepcyjnego budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 70 000 zł netto + zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
– II nagroda – 60 000 zł netto
– III nagroda – 50 000 zł netto

Organizator konkursu:
Gmina-Miasto Płock

Uczestnictwo:
O dopuszczenie do udziału w konkursie może ubiegać się uczestnik, który:
a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 oraz pkt 3 lit. d w zakresie członków sądu konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów, których zasobami uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej
b) spełnia określony przez organizatora warunek udziału w konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Opis:
Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 15.07.2019 , godz. 15:00

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą i otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, przenoszą na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej i opracowania studialnego.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: