Architektoniczne

Konkurs na projekt osiedla „Spacerowa” w Krakowie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej Spacerowa I w Krakowie wraz z terenami publicznymi, rekreacji, komunikacji oraz obiektami, urządzeniami i terenami usług realizowanego przez BGKN.Osiedle realizowane będzie na Dz. ew. nr 111/29 obręb 126104_9.0070, jedn. ewid. 126104_9 Podgórze w rejonie ul. Spacerowej i ulicy Biskupa Albina Małysiaka w Krakowie, pow. Miasto Kraków, woj. Małopolskie.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 25 000 zł
– II nagroda – 15 000 zł
– III nagroda – 10 000 zł
– Fundator konkursu zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia konkursowego każdemu z zakwalifikowanych do udziału w konkursie uczestników gwarantowaną sumę 30 000 zł brutto

Organizator konkursu:
BGK Nieruchomości S.A.

Uczestnictwo:
Uczestnik musi dysponować przy wykonywaniu pracy konkursowej minimum pięcioma osobami wykonującymi następujące zawody: architekt, urbanista, architekt krajobrazu, inżynier drogownictwa, osoba zajmująca się zawodowo relacjami społecznymi w mieście i środowisku zamieszkania.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 26 kwietnia 2018
(2) Rejestracja zainteresowanych udziałem w konkursie na platformie internetowej organizatora – do 21 maja 2018
(3) Termin składania zgłoszeń do konkursu – do 25 maja 2018
(4) Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w konkursie – do 14 maja 2018
(5) Publikacja tych odpowiedzi na platformie internetowej organizatora – do 18 maja 2018
(6) Ogłoszenie listy zespołów zakwalifikowanych do konkursu – 30 maja 2018
(7) Publikacja na platformie internetowej organizatora dodatkowych wytycznych i materiałów do konkursu – do 30 maja 2018
(8) Spotkanie warsztatowe nr 1 Uczestników konkursu z członkami sądu konkursowego w Krakowie – 19 czerwca 2018 oraz 20 czerwca 2018
(9) Spotkanie warsztatowe nr 2 Uczestników konkursu z członkami sądu konkursowego w Krakowie – 3 lipca 2018 oraz 4 lipca 2018
(10) Składanie prac konkursowych w siedzibie organizatora – 27 lipca 2018
(11) Przedstawienie przez uczestników konkursu członkom sądu konkursowego prac konkursowych w siedzibie SARP Kraków – 30 lipca 2018 oraz 31 lipca 2018
(12) Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa w siedzibie SARP Kraków – 3 sierpnia 2018
(13) Wystawa pokonkursowa w siedzibie SARP Kraków – do 8 sierpnia 2018
(14) Konsultacje społeczne w trakcie wystawy pokonkursowej – 8 sierpnia 2018

Prawa autorskie:
Wynagrodzenie stanowi ekwiwalent za przeniesienie własności nośników i prac konkursowych oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: