Zakończone

Konkurs na opracowanie projektu oznaczeń strefy średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu oznaczeń strefy średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 12 000 zł
– II nagroda – 5000 zł
– III nagroda – 3000 zł

Organizator konkursu:
Gmina Miasto Toruń

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami tj. są absolwentami Akademii Sztuk Pięknych lub wydziałów plastycznych innych uczelni lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi o kwalifikacjach ww., które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej.

Lokalizacje oznaczeń:
Konkurs graficzny

Termin zgłaszania prac – 08.12.2017 , godz. 15:00

Prawa autorskie:
Nagrodzeni uczestnicy konkursu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, przenoszą nieodpłatnie na Gminę Miasto Toruń, wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach z projektu opracowanego w ramach niniejszego konkursu, oraz wyrażają zgodę w zależności od potrzeb gminy, na dokonywanie niezbędnych zmian i korekt w projekcie przez gminę lub osoby trzecie bez konieczności uzyskania odrębnej zgody autorów wykorzystanego projektu i udzielają gminie wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: