Zakończone

Konkurs na projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

Przedmiotem konkursu jest projekt pomnika – rzeźby upamiętniającej postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teren objęty konkursem położony jest w centrum miasta Poznania, zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Libelta z aleją Niepodległości.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 30 000 zł brutto
– 5x wyróżnienie honorowe – 6000 zł brutto (każde)

Organizator konkursu:
Miasto Poznań

Uczestnictwo:
Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania pracy konkursowej, spełniająca, co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiada wyższe wykształcenie artysty rzeźbiarza,
b) posiada wyższe wykształcenie konserwatora rzeźby,
c) posiada wyższe wykształcenie architekta,
d) posiada właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator rozumie opracowanie w przeciągu 10 lat przed ogłoszeniem konkursu rzeźby-pomnika funkcjonującego w przestrzeni publicznej (rozumianej, jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 10.10.2019 , godz. 16:00

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: