Zakończone

Konkurs na projekt pomnika Niepodległości we Wrocławiu

Konkurs architektoniczny

Rynek we Wrocławiu, widok z wieży bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu, Fot: Lukaszprzy, lic.: GNU Free Documentation License

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika Niepodległości z przeznaczeniem do posadowienia na skwerze na skwerze przy pl. Legionów wraz z zagospodarowaniem terenu.

Katalog Nagród:
– I miejsce – 50 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego
– II miejsce – 35 000 zł brutto
– Pozostali uczestnicy wybrani do złożenia pracy konkursowej otrzymują po 8000 zł brutto (każdy)

Organizator konkursu:
Gmina Wrocław

Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie i Ustawie, tzn.:
– posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub architekta, a w przypadku zespołu dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która posiada taki dyplom lub
– posiadają właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator rozumie wykonanie w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu rzeźby, pomnika funkcjonującego w przestrzeni publicznej, będącego upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób

Terminy:
(1) Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu, dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 8 maja 2018, do godz. 15:00
(2) Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco, ale nie dłużej niż do 10 maja 2018
(3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 14 maja 2018, godz. 15:00
(4) O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie uczestnicy zostaną powiadomieni – do 17 maja 2018
(5) Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści regulaminu lub dotyczące koncepcji i prac konkursowych – do 31 lipca 2018 r. do godz. 15.00.
(6) Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco, ale nie dłużej niż do 3 sierpnia 2018
(7) Termin składania koncepcji prac konkursowych w I etapie – 3 września 2018, do godz. 15:00
(8) Wybór najlepszych koncepcji prac konkursowych nastąpi – do 9 września 2018
(9) Zaproszenie uczestników do dalszego udziału w postępowaniu nastąpi – do 10 września 2018
(10) Uczestnicy zaproszeni do II etapu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści regulaminu lub dotyczące opracowania i składania prac konkursowych – do 8 października 2018, do godz. 15:00
(11) Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco i niezwłocznie, jednak nie dłużej niż do 11 października 2018
(12) Prace konkursowe należy składać – do 6 listopada 2018 r. do godz. 15:00
(13) Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi – do 10 listopada 2018
(14) Wystawa wszystkich prac konkursowych zostanie udostępniona – 11 listopada 2018

Prawa autorskie:
Uczestnicy konkursu w II etapie muszą dołączyć do karty identyfikacyjnej oświadczenie o zgodzie na zawarcie umowy o przeniesieniu na rzecz zamawiającego autorskich praw majątkowych do przygotowanej przez nich pracy konkursowej oraz własności nośników (modeli), na których praca ta została przekazana.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: