Zakończone

Konkurs na projekt rozbudowy Płockiej Galerii Sztuki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 30 000 zł
– II nagroda – 15 000 zł
– III nagroda – 5000 zł

Organizator konkursu:
Gmina Miasto Płock

Uczestnictwo:
Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, będąca absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura, architektura i urbanistyka; zespół autorski, w którym co najmniej jedna osoba fizyczna spełnia warunek, o którym mowa wyżej; podmiot posługujący się osobą fizyczną, o której mowa wyżej.

Zakres opracowania projektu:
Konkurs architektoniczny

Terminy:
(1) Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu – 9 maja 2017
(2) Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu – 17 maja 2017
(3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 25 maja 2017
(4) Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu do konkursu – 8 czerwca 2017
(5) Termin składania prac konkursowych – 31 sierpnia 2017
(6) Termin rozstrzygnięcia konkursu – 29 września 2017
(7) Powiadomienie uczestników o wynikach konkursu nastąpi najpóźniej dnia następnego po decyzji sądu konkursowego wraz z przekazaniem otrzymanej oceny wydanej przez ten sąd
(8) Wystawa pokonkursowa – termin wystawy zostanie ustalony w dniu rozstrzygnięcia konkursu

Prawa autorskie:
Wykonawcy prac konkursowych przenoszą na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do korzystania, w różnych formach i postaciach, z prac konkursowych oraz własność nośników utworu poprzez prawo publikacji prac w prasie i w mediach elektronicznych oraz prawo publicznego udostępnienia, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w katalogu konkursowym dla celów promocyjnych organizatora konkursu.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: