Zakończone

Konkurs na projekt systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej zgodnych z podstawową typologią budynków na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych.

Katalog Nagród:
– Organizator konkursu zobowiązuje się wypłacić za wykonanie zlecenia konkursowego każdemu z zakwalifikowanych do udziału w konkursie uczestników gwarantowaną sumę wynagrodzenia 20 000 zł za etap I konkursu oraz 10 000 zł za etap II konkursu

Organizator konkursu:
BGK Nieruchomości S.A.

Uczestnictwo:
Uczestnik musi dysponować przy wykonywaniu pracy konkursowej minimum czterema osobami wykonującymi następujące zawody: architekt, konstruktor, technolog produkcji i specjalista technologii prefabrykowanych, projektant instalacji sanitarnych.

Opis:
Konkurs jest konkursem dwuetapowym, prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą kwalifikacji kandydatów.

Termin składania zgłoszeń do konkursu – 17.09.2018 , godz. 16:00

Prawa autorskie:
W ramach prac związanych z przygotowywaniem projektowym realizacji inwestycji prefabrykowanego osiedla mieszkaniowego Fundator będzie wymagał, w ramach zawieranych umów wykonawczych, przeniesienia przez wykonawców całości autorskich praw majątkowych do opracowywanej dokumentacji projektowej wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: