Zakończone

Konkurs na projekt zabudowy antykatastroficznej w Starachowicach

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zabudowy antykatastroficznej otoczenia wiat przystankowych komunikacji zbiorowej zlokalizowanych na terenie Gminy Starachowice.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 4000 zł
– II nagroda – 2000 zł

Organizator konkursu:
Gmina Starachowice

Uczestnictwo:
Konkurs kierowany jest głównie do architektów, studentów architektury, budownictwa i kierunków pokrewnych, projektantów, studentów uczelni artystycznych. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty.

Terminy
(1) Ogłoszenie konkursu – 22 listopada 2017
(2) Termin składania pytań w formie pisemnej lub elektronicznej dotyczących konkursu – do 27 listopada 2016 do godz. 15:30
(3) Udzielenie odpowiedzi na pytania – do 28 listopada 2016, do godz. 15:30
(4) Składanie wniosków zgłoszeniowych i prac konkursowych przez uczestników – do 15 grudnia 2017, do godz. 15:00
(5) Zakończenie prac komisji konkursu – ogłoszenie wyników konkursu. Wypłacenie nagród nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia powiadomienia uczestników konkursu o jego wynikach i otrzymanych ocenach oraz publikacji ogłoszenia o wynikach konkursu – 18 grudnia 2017, godz. 10:00

Prawa autorskie:
Autorzy nagrodzonych prac konkursowych przekazują nieodpłatnie na rzecz organizatora prawa autorskie majątkowe na wszystkich wymienionych polach eksploatacji oraz własność egzemplarzy złożonych prac konkursowych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: