Zakończone

Konkurs na projekt zespołu mieszkalnego w Sosnowcu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zespołu mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta w Sosnowcu, na działce o numerze ewidencyjnym 140/4. Wykonana koncepcja architektoniczno – urbanistyczna wraz z koncepcją pokonkursową będzie podstawą do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Katalog Nagród:
– I miejsce – zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej
– II miejsce – 10 000 zł
– III miejsce – 5000 zł

Organizatorzy konkursu:
Śląska Izba Budownictwa
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, legitymujące się uprawnieniami w zakresie architektury bez ograniczeń lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi ww. uprawnienia.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 18.10.2017 , godz. 12:00

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, który otrzymał I nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przenosi z chwilą podpisania umowy na rzecz zamawiającego konkursu prawa autorskie i prawa pokrewne do całości nagrodzonej pracy.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: