Zakończone

Konkurs na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 45 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego opracowania projektu
– I nagroda – 30 000 zł brutto
– I nagroda – 25 000 zł brutto
– Wyróżnienia – 10 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Opole

Zamawiający:
Miasto Opole

Uczestnictwo:
W konkursie mogą uczestniczyć wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także zespoły autorskie tworzone przez te podmioty spełniające następujące warunki:
a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami izby zawodowej,
b) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dysponujące osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami izby zawodowej, które będą wykonywać przedmiotową pracę konkursową,
c) podmioty występujące wspólnie np. spółki cywilne, konsorcja, zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji zadania określonego w niniejszym regulaminie, w których co najmniej jedna osoba będzie posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 22.08.2018 , godz. 16:00

Prawa autorskie:
Po rozstrzygnięciu konkursu z chwilą wypłacenia nagród, zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: