Zakończone

Konkurs na przebudowę Teatru Żeromskiego w Kielcach

Przedmiotem konkursu jest koncepcja funkcjonalna i architektoniczna przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 50 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej
– II nagroda – 25 000 zł brutto
– III nagroda – 15 000 zł brutto
– 2x wyróżnienie – 5 000 zł brutto (każde)

Organizator konkursu:
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Uczestnictwo:
Uczestnicy konkursu muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,cieplnych, gazowych i wentylacyjnych, telekomunikacyjnej, są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego RP oraz posiadają doświadczenie w realizacji technologii teatralnej.

Opis:
Konkurs jest otwartym konkursem jednoetapowym-realizacyjnym.

Terminy:
(1) Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 17 lutego 2017
(2) Odpowiedzi na pytania – nie później niż do 21 lutego 2017
(3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 28 lutego 2017 do godz. 15:00
(4) Udzielenie informacji o wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie do 15 marca 2017
(5) Wizja lokalna terenu dla uczestników konkursu – 20 marca 2017r. i 27 marca 2017r. o godz 12:00
(6) Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych – do 25 maja 2017
(7) Udzielenie odpowiedzi na pytania – do 2 czerwca 2017
(8) Termin składania prac konkursowych – 3 lipca 2017
(9) Ogłoszenie wyników – 17 lipca 2017

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą i otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: