Zakończone

Konkurs na rzeźbę Witolda Gombrowicza w Radomiu

Przedmiotem konkursu jest rzeźba Witolda Gombrowicza, która powstanie przy Placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu. Rzeźbę należy wykonać w formie figuratywnej, realistycznej. Wielkość rzeźby – naturalna. Gombrowicz przedstawiony powinien być np. w formie postaci siedzącej przy stoliku, na którym znajdują się szachy z figurami na szachownicy.

Katalog Nagród:
– I nagroda – udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem technicznym elementów posadowienia oraz realizacją i montażem formy rzeźbiarskiej
– II nagroda – 3000 zł brutto
– III nagroda – 2000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gmina Miasta Radomia

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, będących w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, posiadających odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe.

Termin składania prac konkursowych – 11.08.2017 , godz. 10:00

Prawa autorskie:
Z chwilą zapłaty wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie dot. formy rzeźbiarskiej oraz jej modelu, wizualizacji, dokumentacji etc. przechodzą na zamawiającego.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: