Zakończone

Konkurs na siedzibę GIWK w Gdańsku

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu siedziby Spółki GIWK zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Grodza Kamienna 2, na działce nr 279/3.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 25 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego
– II nagroda – 12 000 zł brutto
– III nagroda – 6000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Uczestnictwo:
Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej będących członkiem Izby Architektów, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także zespoły autorskie, posługujące się lub w składzie których znajduje się przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej będąca członkiem Izby Architektów, znajdujących się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie pracy konkursowej i zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, posiadających wiedzę oraz dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej.

Terminy:
(1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 29 maja 2017 o godz. 15:00
(2) Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji – 8 czerwca 2017
(3) Termin składania prac I etapu konkursu – 21 lipca 2017, o godz. 15:00
(4) Termin ogłoszenia wyników I etapu konkursu – 31 lipca 2017
(5) Termin składania prac II etapu konkursu – 12 września 2017, o godz. 15:00
(6) Ogłoszenie wyników konkursu – 20 września 2017

Prawa autorskie:
Uczestnicy konkursu, którym przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia lub zwrot kosztów zobowiązują się do zawarcia z organizatorem odrębnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: