Zakończone

Konkurs na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego

Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-krajobrazowa, uporządkowania i harmonijnego zagospodarowania terenu Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Katalog Nagród:
– I nagroda – 90 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
– II nagroda – 30 000 zł brutto
– III nagroda – 20 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Miasto Stołeczne Warszawa

Uczestnictwo:
Uczestnik musi spełnić określony przez organizatora warunek udziału w konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli uczestnik konkursu wykaże, się:
– 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
– 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie architekta krajobrazu lub inne wykształcenie wyższe tożsame w zakresie kształtowania terenów zieleni.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 12.04.2019 , godz. 12:00

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą i który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: