Architektoniczne

Konkurs na zagospodarowanie terenów miejskich Nowego Sącza

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania następujących terenów: Plac Krasińskiego – „Kocie Planty”; „Stara Sandecja”; Plac pod Zamkiem.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 3000 zł brutto
– II nagroda – 2000 zł brutto
– III nagroda – 1000 zł brutto

Organizator konkursu:
Urząd Miasta Nowego Sącza
Wydział Architektury i Urbanistyk

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się wykształceniem architektonicznym (minimum tytuł zawodowy mgr inż. arch.)lub urbaniści ( tytuł zawodowy magister gospodarki przestrzennej), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wykształcenie architektoniczne (minimum tytuł zawodowy mgr inż. arch.) lub urbaniści ( tytuł zawodowy magister gospodarki przestrzennej), podmioty te występujące wspólnie.

Opis:
Konkurs jest konkursem otwartym, studialnym, jednoetapowym.

Termin składania prac konkursowych – 15.04.2020

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: