Zakończone

Konkurs rzeźbiarski na koncepcję „Alei Niezłomnych” w Białymstoku

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej „Alei Niezłomnych” – tj. przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu i zmiany wyrazu symbolicznego fragmentu głównej alei spacerowej parku Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku, poprzez zlokalizowanie w jej sąsiedztwie tablicy memoratywnej oraz siedmiu form upamiętniających polskich „niezłomnych” bohaterów – ze szczególnym opracowaniem upamiętnień dedykowanych osobom: płk. Ryszarda Kuklińskiego i mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

Katalog Nagród:
— I nagroda – 12 000 zł + zaproszenie do negocjacji autora (lub autorów) pracy konkursowej, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym z wolnej ręki w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej
— II nagroda – 7000 zł
— 2x wyróżnienie – 3000 zł (każde)

Organizator konkursu:
Miasto Białystok

Uczestnictwo:
Konkurs adresowany jest do dyplomowanych artystów rzeźbiarzy.

Terminy:
(1) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 18 maja 2017, do godz. 15:30
(2) Zakończenie kwalifikacji uczestników konkursu – do 1 czerwca 2017
(3) Zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych – do 5 czerwca 2017
(4) Składanie prac konkursowych – do 24 lipca 2017, do godz. 17:00
(5) Rozstrzygnięcie konkursu – do 28 lipca 2017
(6) Ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu – do 1 sierpnia 2017

Prawa autorskie:
Autorom opracowań przysługują prawa autorskie do wykonanych prac konkursowych. Warunkiem wydania przez zamawiającego nagród lub wyróżnień pieniężnych, przyznanych pracom przez sąd konkursowy, jest przeniesienie przez ich autorów na piśmie autorskich praw majątkowych do sporządzonych prac konkursowych na rzecz zamawiającego.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: