Zakończone

Konkurs Rzeźbiarski „Trakt Królewski w Gnieźnie”

Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie rzeźb będących elementem Traktu Królewskiego. Staną one w przestrzeni miejskiej Gniezna, będzie to pięciu władców koronowanych w Gnieźnie, dwie postaci legendarne związane z początkami państwa polskiego oraz piętnaście Królików, symbolizujących ważne wydarzenia i osoby z historii Miasta.

Katalog Nagród:
W module „Królowie”:
– I nagroda – 5000 zł brutto

W module „Króliki”:
– I nagroda – 5000 zł brutto

W module „Legendy”:
– I nagroda – 5000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gmina Miasto Gniezno

Uczestnictwo:
Konkurs adresowany jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia wyższej uczelni na kierunku sztuki plastyczne.

Terminy:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (w każdym z trzech modułów) – 28 lutego 2017, godz. 10:00

Prawa autorskie:
Autor nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą wypłaty nagrody przeniesie na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach z
wybranej pracy oraz własność nośników utworu.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin modułu „Legendy”
Regulamin modułu „Króliki”
Regulamin modułu „Królowie”

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: