Literackie

Literackie

„40 pokoleń”

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w postaci utworu niebeletrystycznego, skierowanego do dzieci w wieku 6–9 lat, napisanego samodzielnie przez uczestnika, składającego się wyłącznie z...

czytaj dalej
Literackie

„Na osi czasu”

Przedmiot Konkursu stanowią zamknięte formy literackie mieszczące się w gatunkowej formule powieści, do których uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich, napisane w języku polskim. Powieść...

czytaj dalej
Literackie

Akademii Opowieści

Zadaniem uczestnika konkursu jest nadesłanie opowiadania na temat: „Najważniejszy człowiek w moim życiu”, wyrażone w liczbie do 8000 znaków. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno opowiadanie...

czytaj dalej