Zakończone

Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2019 [Film, Fotografia]

Prace do konkursu można zgłaszać w dwóch kategoriach: „Fotografia” – może się składać minimalnie z 5 (pięciu) a maksymalnie z 12 (dwunastu) zdjęć oraz „Film” – krótka forma filmowa w popularnym formacie multimedialnym, o czasie trwania nie przekraczającym 3min. Każdy uczestnik może zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii. Prace mają nawiązywać do tematu: „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka

Katalog Nagród:
– Nagroda w kategorii „Fotografia” – 10 000 zł
– Nagroda w kategorii „Film” – 10 000 zł

Organizator konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnictwo:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków

Termin zgłaszania prac – 04.09.2019

Prawa autorskie:
Z chwilą nadesłania pracy na konkurs autorzy – uczestnicy konkursów przenoszą na organizatora majątkowe prawa autorskie do utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: