Fotograficzne Międzynarodowe / International

„Moja Wielkopolska”

Celem Konkursu jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu dowolną ilość zdjęć pojedynczych oraz pogrupowanych w cykle lub zestawy. Zestawy powinny liczyć od 3 do 9 zdjęć.

Katalog Nagród:
– Pula nagród – 5000 zł

Organizator konkursu:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Uczestnictwo:
Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących Wielkopolskę.

Opis:
Organizator oczekuje zdjęć ukazujących i interpretujących najważniejsze wydarzenia w regionie oraz rejestrujących przemiany nieustająco zachodzące w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym.

Termin zgłaszania prac – 31.08.2020

Prawa autorskie:
Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza, że udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu „Moja Wielkopolska” oraz Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.

Opłaty:
30 zł opłaty wpisowej

Źródło:
Strona konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: