Pozostałe

Nowa generacja

Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie autorskie projekty wcześniej nie realizowane, których czas trwania nie może być krótszy niż 30 minut. Organizatorzy konkursu nie narzucają tematu ani formy...

czytaj dalej
Plastyczne

Świeża krew 2018

Prace można zgłaszać w kategoriach: malarstwo i forma przestrzenna. Mogą one być wykonane w dowolnej technice. Każdy zgłaszający powinien zgłosić minimum 2 prace (maksimum 4), powstałe nie wcześniej...

czytaj dalej
Design/wzornictwo

Young Design 2018

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić trzy najlepsze projekty (każdy może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego produktu, np. rysunki, szkice, renderingi lub zdjęcia) ze swojego...

czytaj dalej