Graficzne

Design by Śliwka Nałęczowska

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu graficznego nadruku inspirowanego opakowaniem pralin „Śliwka Nałęczowska” (torebka 350 g) i przełożenie tej grafiki na kubek, płócienną torbę na...

czytaj dalej
Plastyczne

„Ulica Themersonów”

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i dostarczenie do Galerii do trzech prac, wykonanych w dowolnej technice rysunkowej (węgiel, ołówek, kredka, frotaż itp.) lub graficznej (linoryt, drzeworyt...

czytaj dalej