Zakończone

„Warszawa i jej dziedzictwo”

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników zdjęcia przedstawiającego dziedzictwo stolicy – we własnej interpretacji – np. miejsce, symbol, rzeźba, elementy architektury et. cetera. Katalog...

czytaj dalej
Zakończone

„Zabytki z Kulturą”

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu propozycji wycieczki szlakiem zabytków, znajdujących się na portalu zabytek.pl Wycieczki można tworzyć z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (piesza...

czytaj dalej
Zakończone

Reportaż #bardziej

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu: tematu reportażu audiowizualnego, który uczestnik konkursu chciałby nakręcić za pomocą telefonu Samsung S9+ wraz z uzasadnieniem i pomysłem gdzie materiał...

czytaj dalej