Filmowe Międzynarodowe / International

POLIN Museum Film Call

Tematem filmu powinno być dziedzictwo polskich Żydów, przedstawione z perspektywy emigrantów i ich potomków, mieszkających w jednym z siedmiu poniżej wskazanych obszarów: Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii, Europie, Izraelu, Polsce lub Republice Południowej Afryki. Powinny się odnosić się do dziedzictwa polskich Żydów poprzez opowiedzenie historii jednostek, rodzin, organizacji, wspólnot, wydarzeń lub przedmiotów szczególnej wagi, które stanowią łącznik między owymi społecznościami a miejscami, gdzie kiedyś żyły ich rodziny. Filmy mogą opowiadać historie osób indywidualnych, rodzin, organizacji, społeczności, wydarzeń lub przedmiotów o specjalnym znaczeniu. Filmy mają trwać średnio 2-3 minuty, lecz nie więcej niż 5 minut

Katalog Nagród:
– 14x nagroda główna – sfinansowanie produkcji filmu. Każdy z czternastu finalistów konkursu otrzyma nagrodę do 56 000 zł brutto na produkcję jednego filmu krótkometrażowego

Organizator konkursu:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie

Uczestnictwo:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
– wykonawca wykaże, że zrealizował przynajmniej 1 film o dowolnym metrażu, który został udostępniony publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia. Za „zrealizowane filmy” zostaną uznane takie, w których autor/autorka lub współautor/ współautorka oferty konkursowej pełnił przynajmniej jedną z wymienionych funkcji: reżyser, operator obrazu, scenarzysta, montażysta, producent.

Termin zgłaszania prac – 31.08.2019

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: