Fotograficzne

Polska Konteksty 2020

Temat konkursu „Polska – konteksty” należy przedstawić poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia. Jako pracę rozumie się zarówno zdjęcia pojedyncze, jak i zestawy. Zestaw może zawierać do 6 zdjęć.

Katalog Nagród:
– Pula nagród – 6000 zł

Organizator konkursu:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Uczestnictwo:
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących, bez ograniczenia wiekowego.

Opis:
Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca, zdarzenia oraz być wyrazem refleksji na temat polskiej rzeczywistości w ujęciu społeczno-kulturowym.

Termin zgłaszania prac – 07.02.2020

Opłaty:
Opłata wpisowa wynosi 30 zł.

Prawa autorskie:
Nadesłanie na konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej: bezterminowej, bez ograniczeń terytorialnych, niepodlegającej wypowiedzeniu. Licencja uprawnia do korzystania z utworów w formie elektronicznej i drukowanej w katalogu, prasie, telewizji i w Internecie w celu promocji organizatora lub konkursu. Uczestnik udziela również organizatorowi zezwolenia na tworzenie utworów zależnych służących promocji organizatora lub konkursu (plakat, ulotka, zaproszenie, folder, katalog) – druk papierowy, forma elektroniczna, w tym udostępniane w internecie).

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: