Wyniki konkursów

Wyniki konkursu na koncepcje ulic Krętej i Podgórnej w Tczewie

27 marca 2017 rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania dwóch terenów położonych na Starym Mieście w Tczewie: ulicy Krętej oraz wschodniego odcinka ulicy Podgórnej. Sąd konkursowy przyznał dwie równorzędne pierwsze nagrody. Maciej Kaufman i Marcin Maraszek z Warszawy otrzymali nagrodę za pracę, dotyczącą opracowania zagospodarowania terenu ul. Krętej natomiast Anna Piechnik i Michał Piechnik ze Starogardu Gdańskiego uzyskali pierwsze miejsce za opracowanie zagospodarowania terenu ul. Podgórnej.

W uzasadnieniu werdyktu za koncepcję ul. Krętej, sąd konkursowy napisał, że „praca stanowi właściwe wywarzenie możliwości aranżacji ciągu pieszego i pieszo-jezdnego, w miejscu istniejącego skrótu pomiędzy ul. Wąską i Ogrodową. Ze względu na konfigurację terenu nie było możliwe zaprojektowanie całego ciągu jako pochylni. Projektanci nie próbowali za wszelką cenę przekształcić ulicy w przestrzeń uniwersalną. Zaproponowali przebudowę istniejących schodów z właściwym wskazaniem lokalizacji dla gazonów kwiatowych, ławek, spoczników, dojść i dojazdów do posesji. Wskazali również eksponowane miejsce dla lokalizacji płaskorzeźby, która może równie dobrze być inną formą plastyczną. Zastosowali beton architektoniczny jako wiodący, nowoczesny materiał. Praca daje rozwiązanie nowoczesne, a jednocześnie pasujące do lokalnej zabudowy. Odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców.

Praca proponuje przebudowę ul. Podgórnej w „woonerf”. Łączy w jeden pomysł realizację ulicy jako ciągu pieszo-jezdnego o uspokojonym ruchu i ciągu pieszego ze schodami. Praca nie jest nadmiernie przeładowana pomysłami. Aranżacja przestrzeni pozwala na przyszłe jej zagospodarowanie, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Kompozycja pozostaje otwarta na ich inicjatywy, co jest ogromną wartością pracy. Projektanci w maksymalnym stopniu zachowali kamienną nawierzchnię jezdni, dzięki czemu ulica nie straci swoich historycznych walorów. Część rozebranej kostki będzie można wykorzystać przy przebudowie ulicy. Uzyskane wyspy pomiędzy jezdnią stanowią atrakcyjne platformy dla miejsc wypoczynku, zieleni, ogródków gastronomicznych i możliwych, przestrzennych działań plastycznych. Platformy te są mądrze powiązane z wejściami do budynków. Planowana jezdnia wije się we właściwy sposób, dając szansę na możliwość realizacji zjazdów z posesji, które w przyszłości będą zabudowane. Praca zachowuje historyczny charakter ulicy, nie stara się zasłonić spektakularnego widoku na Wisłę.” – można przeczytać w uzasadnieniu werdyktu za koncepcję ul. Podgórnej.

Na konkurs zgłoszone zostały tylko 4 prace, które spełniły wymogi regulaminowe.

Na podstawie:
link

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: