Zakończone

XI Konkurs na autorską książkę literacką

Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literacki w nakładzie 500 egz. (w tym 150 egz. otrzyma autor) + 3000 zł

Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im.Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Uczestnictwo:
Konkurs ma charakter otwarty.

Termin zgłaszania prac – 31.03.2019

Prawa autorskie:
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.

Źródło:
Strona konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: