Zakończone

Zielony rynek

Od Uczestników konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru, w tym sugerowanych uzupełnień funkcjonalnych. Obszar opracowania obejmuje tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: 25.1.PP – plac Barlickiego, 25.3.U – obszar przeznaczony pod nową halę targową i funkcję uzupełniającą wraz z parkingiem i terenem rekreacyjnym, 25.2.U – istniejąca hala targowa; drogi publiczne: 6.KDD, 2cKDD+T na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. Gdańskiej, 1b.KDL na odcinku od ul. Zielonej do ul. 6-ego Sierpnia.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 50 000 zł
– II nagroda – 40 000 zł
– III nagroda – 30 000 zł
– Wyróżnienia (łączna pula) – 20 000 zł

Organizator konkursu:
Miasto Łódź

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, osoby prawne lub zespoły autorskie składające się z osób fizycznych, posługujące sięprzynajmniej jedną osobą posiadającą takie uprawnienia.

Termin zgłaszania prac – 23.10.2019 , godz. 19:00

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: